Om oss

På vår fina gård odlar vi grönsaker som vi sedan äter på hösten. 

Trygga barn är

glada barn!

Vår verksamhet

Förskolan arbetar målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas kontinuerligt för att skapa högre måluppfyllelse.

Förskolan strävar att ligga i framkant gällande användning av digitala lärverktyg.

Förskolan har ett formativt förhållningssätt vilket innebär att det går fortlöpande att öka förväntningarna på barnens lärande.

Barnen ska så långt möjligt medvetandegöras om sin egen utveckling. Förskolan använder olika metoder för att barnen ska uppleva att de kan vara med och utvärdera verksamheten och få göra sina röster hörda.

 

Vi tar tillvara barns nyfikenhet och intressen. Alla blir bemötta och respekterade för den de är. Vi arbetar för att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga genom lämpliga utmaningar i egen takt.

 

Vi arbetar medvetet med barns språkutveckling, mycket matematik, teknik/naturvetenskap, rörelse och skapande verksamhet. 

 

Alla medarbetare på förskolan behöver regelbundet ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och barnens förutsättningar och behov. Alla pedagoger behöver ständigt utveckla sin förmåga inom det formativa förhållningssättet, sin kompetens inom bedömning och analys.